Các Loại Tiền Tệ

 RUBY

 Công dụng: Dùng để mua các gói nạp trong game.

 Cách nhận: Nạp mua Dzodong/Dzocoin thông qua Webshop.

 KIM CƯƠNG

 Công dụng: có thể dùng để mua vật phẩm trong Shop Kim Cương, tiêu phí sẽ tăng cấp VIP.

 Cách nhận: Hoạt động nạp, quỹ thẻ tháng, quỹ trưởng thành và cách hoạt động khác trong game.

 

 KIM CƯƠNG KHÓA

 Công dụng: có thể dùng để mua vật phẩm trong Shop Kim Cương Khóa

 Cách nhận: Hoạt động nạp, quỹ thẻ tháng, quỹ trưởng thành, Hồ Ước Nguyện và cách hoạt động khác trong game.

 

 VÀNG

 Công dụng: có thể dùng để nâng cấp trang bị, kỹ năng,...

 Cách nhận: Nhiệm vụ chính, phó bản và các hoạt động khác trong game.

 

CỐNG HIẾN BANG HỘI

 Công dụng: có thể dùng để mua vật phẩm trong Shop Bang Hội.

 Cách nhận: Hoạt động Bang Hội, cống hiến Bang Hội.

 

VINH DỰ

 Công dụng: có thể dùng để mua vật phẩm trong Shop Vinh Dự.

 Cách nhận: Hoạt động Đấu Trường, Chiến trường Bạo Phong.

 

 

ĐIỂM KHÁM PHÁ

 Công dụng: có thể dùng để mua vật phẩm trong Shop Khám Phá.

 Cách nhận: Hoạt động giới hạn trong game.

 

XU BOSS

 Công dụng: có thể dùng để mua vật phẩm trong Shop BOSS.

 Cách nhận: Các hoạt động đánh BOSS trong game.