Hệ Thống VIP

Khi Chiến Thần tiêu Kim Cương sẽ tăng cấp VIP, mỗi Kim Cương tương ứng với 1 điểm VIP.

Khi điểm VIP đạt mốc nhất định, Chiến Thần sẽ tăng cấp VIP và nhận đặc quyền VIP tương ứng.

 

Tỉ lệ quy đổi: 1 Kim Cương = 1 EXP VIP

Đặc Biệt: Level 39 nhận Free VIP 1 và đặc quyền VIP Vàng. Mỗi ngày đều nhận free EXP VIP.

Khi đạt mốc VIP bất kì, Chiến Thần có thể nhận Quà Phúc Lợi và mua Gói Quà Độc Quyền tương ứng.

Hệ Thống VIP

 


Đặc Quyền VIP

Các Chiến Thần có thể dùng Kim Cương để mua Gói Đặc Quyền VIP và nhận các phần thưởng như sau: