[HOT] Đăng Nhập Web Nạp 7 Ngày

Thời gian:

- Thời gian: 00:00 ngày 19/03 đến 23:59 ngày 25/03.

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập vào WEBSHOP sẽ nhận được phần thưởng tương ứng trong 7 ngày.

- Mỗi nhân vật chỉ nhận quà 1 lần duy nhất cho mỗi ngày.

- Người chơi vào tab “Nhận Quà”  “Quà Miễn Phí” và nhận quà. Phần quà sẽ được gửi trực tiếp vào thư ingame.

- Người chơi cần đăng nhập mỗi ngày để nhận quà. Ngày nào không nhận quà sẽ mất quà ngày đó.

- Chi tiết phần thưởng: