[HOT] Gói Bonus 5K

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00 ngày 19/03

- Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 25/03

 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY mua gói nạp 15 KIM CƯƠNG với giá 5K thông qua WEBSHOP và nhận quà khuyến mãi đặc biệt.

- Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY mua Gói 15 KC = 5K thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store.

- Sau khi mua thành công, vào tab “Nhận Quà”  “Bonus 5K” và nhận quà. Phần quà sẽ được gửi trực tiếp vào thư ingame.