[HOT] Mua 1 Tặng 1 Kim Cương

 

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00 ngày 19/03

- Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 19/03

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY mua các gói nạp KIM CƯƠNG thông qua WEBSHOP sẽ nhận khuyến mãi 100% Kim Cương.

- Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY mua Gói KIM CƯƠNG thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store.

- Sau khi mua thành công, vào tab “Nhận Quà”  “Bonus 100% KC” và nhận quà. Phần quà sẽ được gửi trực tiếp vào thư ingame.

- Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần khuyến mãi Kim Cương duy nhất cho mỗi mốc. Cụ thể: