[Ingame] Đua Top Mở Server

 Sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY là sự kiện mở đầu cho ngày chính thức ra mắt Chiến Địa Mobile

Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày đầu tiên mở server. Thời gian được bắt đầu dựa vào thời gian mở server.

Các Chiến Thần sẽ tiến hành đua TOP: Level; Tinh Linh; Thú Cưỡi; Cánh; Nạp KC; Thần; Lực Chiến. Quà sẽ gửi vào thư ingame sau khi tổng kết

ĐUA TOP LEVEL (Ngày 1, 2 mở server)

Các Chiến Thần nâng level để đua top. Vào 23:35 ngày 2 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

ĐUA TOP TINH LINH (Ngày 1, 2 mở server)

Các Chiến Thần nâng lực chiến Tinh Linh để đua TOP. Vào 23:35 ngày 2 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

ĐUA TOP THÚ CƯỠI (Ngày 3 mở server)

Các Chiến Thần nâng bậc Thú Cưỡi để đua TOP. Vào 23:35 ngày 3 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

ĐUA TOP CÁNH (Ngày 4 mở server)

Các Chiến Thần nâng bậc Cánh để đua TOP. Vào 23:35 ngày 4 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

ĐUA TOP NẠP KC (Ngày 5 mở server)

Các Chiến Thần nạp KC để đua TOP. Vào 23:35 ngày 5 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

ĐUA TOP THẦN (Ngày 6 mở server)

Các Chiến Thần nâng lực chiến Thần để đua TOP. Vào 23:35 ngày 6 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

ĐUA TOP LỰC CHIẾN (Ngày 7 mở server)

Các Chiến Thần nâng lực chiến để đua TOP. Vào 23:35 ngày 7 sẽ ngừng cập nhật BXH và tiến hành tổng kết.

Phần thưởng khi đạt TOP:

GÓI HỖ TRỢ ĐUA TOP

Khi mở sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY sẽ có các gói hỗ trợ tương ứng giúp Chiến Thần Đua TOP

⏰ Thời gian: 7 ngày mở server