[01.06 - 02.06] Tích Tiêu Bất Ngờ

Thời gian: 00:00 01/06 - 23:59 02/06

Thể lệ: 

  • B1: Chiến Thần tích tiêu RUBY thông qua WEBSHOP hoặc dùng RUBY mua trực tiếp ingame sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (không áp dụng khi mua qua Google Play/Appstore)
  • B2: Đợi event kết thúc kỹ thuật sẽ phát quà sau 48h

 Phần Thưởng:

 

Tích tiêu

Vật Phẩm

Tích tiêu 16.000 Ruby

- Kim Cương * 120

- Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao * 10

- Thuốc Thể Lực BOSS * 30

- Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo * 20

Tích tiêu 61.000 Ruby

- Kim Cương * 300

- Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao * 20

- Rương T.Bị Tinh Linh Đỏ 2 sao TC * 5

- Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo * 30

Tích tiêu 160.000 Ruby

- Kim Cương * 900

- Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao * 30

- Rương T.Bị Tinh Linh Đỏ 2 sao TC * 10

- Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo * 50

Tích tiêu 610.000 Ruby

- Kim Cương * 1800

- Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao * 50

- 1 Pet Shaymin * 1

- Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo * 100

Tích tiêu 1.600.000 Ruby

- Kim Cương * 6000

- Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao * 100

- Thú Cưỡi - Phượng Hoàng Băng * 1

- Chiến Hồn Bất Tử * 2

Tích tiêu 6.100.000 Ruby

- Kim Cương * 20 000

- Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao * 300

- Cánh: Nguyệt Hoa Long Ảnh * 1

- Dấu Chân Nguyệt Long Xuyên Tinh * 1

- Thống Ngự: Linh Mị Thanh Khâu * 1

- Bí Kim Truyền Thuyết * 20 000

Đặc Biệt: Tích tiêu 10tr Ruby nhận thêm phần thưởng bonus: Mảnh Thần Loki * 100