[05.07 - 08.07] Black Market

TIẾP TỤC CHUỖI ƯU ĐÃI BONUS 100% KIM CƯƠNG VÀ PHIÊN CHỢ BLACK MARKET NÀO ~

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00 05/07 đến 23:59 08/07

- Thời gian mở nhận quà đến: 23:59 ngày 09/07

Thể Lệ:

- Người chơi dùng RUBY mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được điểm tương ứng (1 Ruby = 1 Điểm)

- Không áp dụng khi nạp thông qua Google Play và Apple Store

- Sau khi người chơi tiêu RUBY đạt mốc tương ứng, sẽ nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

- Người chơi dùng điểm để đổi các vật phẩm (đổi được nhiều lần, số lần như trên bảng bên dưới)

- Sau khi đổi, người chơi vào "Lịch Sử" để nhận quà


Tên Gói

Tên vật phẩm

SL

Điểm Đổi

SL Đổi

Gói Tân Thủ

Thuốc Thể Lực BOSS

50

90000

1

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

10

Thuốc EXP 3 lần

1

Hợp Kim Long Huyết Cao

1

Gói Vé Quay

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

100

300000

10

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

200

Vé Quay Đá Khắc

100

Vé Tầm Bảo Chiến Hồn

100

Chìa Khóa Ma Long

100

Gói Thú Cưỡi

Thú Cưỡi: Người Mẫu Siêu Năng

1

900000

50

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Cao

30

Roi Thuần Hóa Thú Cưỡi - Cao

30

Anh Linh Cầu

100

Gói Cánh

Cánh: Phượng Chủ Thiên Hựu

1

500000

50

Tinh Hoa Cánh - Cao

30

Cánh Thuần Hóa - Cao

30

Nhãn Vực

100

 

Tinh Hồn Lệ Trang Sức

10

150000

50

 

Lệnh Ra Trận - Đa Sắc

1

200000

8

 

Tinh Hồn Lệ - Trang Bị

10

150000

50

 

Đá Thánh Vật

7

200000

50

 

Đá Vạn Năng

50

150000

50

 

Rương T.Bị Thánh Ngân Tự Chọn

50

150000

50

 

Hợp Kim Long Huyết Cao

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Cốt - Nhẫn

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Cốt Cao - Nhẫn

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Cốt - Vòng

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Cốt Cao - Vòng

7

300000

50

 

Đá Thánh Vật Cao

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Cốt Khuyên Tai

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Huyết

7

300000

50

 

Hợp Kim Long Cốt Cao - Khuyên Tai

7

300000

50

 

Văn Sức Hệ Hỏa Tự Chọn

10

300000

20

 

Văn Sức Hệ Thủy Tự Chọn

10

300000

20

 

Văn Sức Hệ Phong Tự Chọn

10

300000

20

 

Văn Sức Hệ Thổ Tự Chọn

10

300000

20

 

Văn Sức Hệ Kim Tự Chọn

10

300000

20