[08.06 - 09.06] Tích Tiêu Ruby + 100% KC

TÍCH TIÊU RUBY

 

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00, 08.06

- Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59, 09.06

- Thời gian đóng trang event: 00:00, 10.06

 

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY  mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
  • Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY  mua gói trong game hoặc thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store
  • Sau khi người chơi tiêu RUBY  vào web event  Tại Đây để nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

Tiêu Ruby

Vật Phẩm

SL

18,000

Kim Cương

60

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

10

Đá Tăng Bậc T.Bị Tinh Linh

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

50

250,000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

50

Kim Cương

850

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

70

Bí Kim Truyền Thuyết

1000

1,700,000

Chiến Hồn Ma Long

1

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

100

Kim Cương

6000

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

120

2,000,000

Kim Cương

6666

Chìa Khóa Ma Long

300

Anh Linh Cầu

300

Nhãn Vực

300

3,000,000

Cánh: Máy Động Lực UR

1

Kim Cương

7000

Chiến Hồn Bất Tử

5

Hào Quang: Sao Băng Xích Diễm

1

5,000,000

Mảnh Thần Hades

100

Kim Cương

10000

Thú Cưỡi: Gundam GX001

1

Mảnh Rìu Leviathan

200

10,000,000

Dấu Chân: Phòng Vệ Kỹ Thuật

1

Kim Cương

15000

Mảnh Thần Hades

300

Phong Cảnh: Khoa Học Viễn Tưởng

1

Chiến Hồn Ma Long

2

20,000,000

Mảnh Tinh Linh MR: Dị Ma Đồng

500

Kim Cương

30000

Linh Mị Thanh Khâu UR

5

Vân Ấn Hồng - Bậc 15

1

 

--------------------------------

BONUS 100% KIM CƯƠNG

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00 08/06 đến 23:59 09/06

- Thời gian mở nhận quà đến: 23:59 ngày 10/06

Thể Lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY mua các gói nạp KIM CƯƠNG thông qua WEBSHOP sẽ nhận khuyến mãi 100% Kim Cương.

- Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY mua Gói KIM CƯƠNG thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store.

- Sau khi mua thành công, vào tab “Nhận QuàBonus 100% KC” và nhận quà. Phần quà sẽ được gửi trực tiếp vào thư ingame.

- Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần khuyến mãi Kim Cương duy nhất cho mỗi mốc.

 

Tên Gói

Giá Webshop

Total nhận

Gói 60 Kim Cương

18,000

120

Gói 300 Kim Cương

90,000

600

Gói 900 Kim Cương

270,000

1800

Gói 1800 Kim Cương

540,000

3600

Gói 3000 Kim Cương

900,000

6000

Gói 6000 Kim Cương

1,800,000

12000

Gói 6666 Kim Cương

2,000,000

13332

Gói 16666 Kim Cương

5,000,000

33332

Gói 33333 Kim Cương

10,000,000

66666

Gói 66666 Kim Cương

20,000,000

133332

Chiến Thần hãy cùng Lily Tiêu Ruby ngay nhận quà Vi Vu Chiến Địa nào ~