[09.07 - 12.07] Tích Tiêu Ruby

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00, 09.07

- Thời gian kết thúc sự kiện: 19:59, 12.07

- Thời gian đóng trang event: 00:00, 13.07

 

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY  mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
  • Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY  mua gói trong game hoặc thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store
  • Sau khi người chơi tiêu RUBY  vào web event  Tại Đây để nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

Tiêu Ruby

Vật Phẩm

SL

25,000

Kim Cương

300

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

100

Đá Tăng Bậc T.Bị Tinh Linh

50

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

100

250,000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

300

Kim Cương

1200

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

300

Rương Vé Tự Chọn

50

900,000

Thú Cưỡi: Vũ Điệu Rồng Bay

3

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

500

Kim Cương

6666

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

500

1,500,000

Kim Cương

7000

Hào Quang: Damocles

3

Anh Linh Cầu

1000

Nhãn Vực

1000

3,000,000

Mảnh Thần: Hồng Liên Natra

50

Kim Cương

8000

Pet: Cơ Thiết Giáp

5

Anh Linh Cầu

2000

5,000,000

Thú Cưỡi: Sân Khấu Neon

3

Kim Cương

10000

Bảo Khí: Đàn Di Âm

5

Ma Binh: Búa Sét Của Thần

5

10,000,000

Dấu Chân: Nguyệt Long Xuyên Tinh

5

Kim Cương

15000

Mảnh Thần: Hồng Liên Natra

100

Phong Cảnh: Hỏa Nguyệt Liệt Yểm

5

Lõi Long Hồn

5000

20,000,000

Mảnh Tinh Linh MR: Thỏ Samurai

500

Kim Cương

30000

Thống Ngự: Thủ Mã Rồng Linh

5

Thánh Khí Long Hồn

2000

30,000,000

Mảnh Khiên Thần: Khiên Cơ Hạch

50

Kim Cương

40000

Hào Quang: Long Ngự Cửu Thiên

5

Mảnh Ma Tượng: Chiến Ưng Tượng

100

 

Chiến Thần hãy cùng Lily Tiêu Ruby ngay nhận quà Vi Vu Chiến Địa nào ~