[13.06 - 15.06] Tích Tiêu Ruby

Thời gian:

- Thời gian tính nạp: 00:00, 13.06

- Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59, 15.06

- Thời gian đóng trang event: 00:00, 16.06

 

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY  mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
  • Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY  mua gói trong game hoặc thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store
  • Sau khi người chơi tiêu RUBY  vào web event  Tại Đây để nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

Tiêu Ruby

Vật Phẩm

SL

18,000

Kim Cương

60

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

10

Đá Tăng Bậc T.Bị Tinh Linh

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

50

250,000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

50

Kim Cương

850

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

70

Bí Kim Truyền Thuyết

1000

1,700,000

Chiến Hồn Ma Long

1

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

100

Kim Cương

6000

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

120

2,000,000

Kim Cương

6666

Chìa Khóa Ma Long

300

Anh Linh Cầu

300

Nhãn Vực

300

3,000,000

Cánh Nguyệt Hoa Long Ảnh

1

Kim Cương

7000

Chiến Hồn Bất Tử

5

Hào Quang: Long Ngự Cửu Thiên

1

5,000,000

Pet: Di Tích Cổ

1

Kim Cương

10000

Thú Cưỡi: Du Hành Trên Không

1

Bảo Khí: Rìu Thần Khai Thiên

1

10,000,000

Dấu Chân: Thiên Thanh Lưu Ly

1

Kim Cương

15000

Mảnh Tinh Linh MR: Thỏ Samurai

500

Phong Cảnh: Trụ Vũ Thành

1

Chiến Hồn Ma Long

2

20,000,000

Mảnh Tinh Linh MR: Thỏ Samurai

500

Kim Cương

30000

Thống Ngự: Viêm Khôi

5

Hồn Tinh - Quang [Tuyệt] 5S

1

30,000,000

Mảnh Khiên Thần Cyber

50

Kim Cương

40000

Hào Quang: Loan Phụng Lai Nghi

1

Hồn Tinh - Ám [Tuyệt] 5S

1