[26.06 - 02.07] Phúc Lợi Nạp

 Cùng Lily Săn Quà Chiến Địa cùng chuỗi event liên tiếp 7 ngày nào !!!

 Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 26/06 đến 23:59 02/07

Đăng Nhập 7 Ngày

 

 Chiến Thần đăng nhập ngày nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng của ngày đó. 

 Nếu không điểm danh sẽ mất quà và không được điểm danh bù.

 Bấm nhận sẽ gửi trực tiếp quà vào thư ingame

 Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất

 
 

Ngày

Tên vật phẩm

SL

26/06

Kim Cương Khóa

5000

Thuốc Thể Lực BOSS

50

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

27/06

Kim Cương Khóa

5000

Thuốc Thể Lực BOSS

50

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

28/06

Kim Cương Khóa

5000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

Avatar: Corgi Dog

1

29/06

Kim Cương Khóa

5000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

Thuốc Thể Lực BOSS

50

30/06

Kim Cương Khóa

5000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

Khung Chat: Rực Lửa

1

01/07

Kim Cương Khóa

5000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

Thuốc Thể Lực BOSS

50

02/07

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao Cấp

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

20

Chìa Khóa Ma Long

20

Khung Avatar: Đồng Hành

1

-----------------

Tiêu 25k Ruby

 

 Chiến Thần tiêu 25,000 RUBY thông qua Webshop hoặc trong ingame sẽ nhận được phần quà tương ứng

 Nếu nhân vật tiêu Ruby đủ 7 ngày sẽ nhận thêm phần Quà Bonus

 Bấm nhận sẽ gửi trực tiếp quà vào thư ingame

 Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất

Ngày

Tên vật phẩm

SL

26/06

Kim Cương

1000

Nhãn Vực

50

Anh Linh Cầu

50

Chìa Khóa Ma Long

50

27/06

Kim Cương

1000

Chìa Khóa T.Bị Tầm Bảo

50

Vé Quay Đá Khắc

50

Vé Tầm Bảo Chiến Hồn

50

28/06

Kim Cương

1000

Rương Vé Tự Chọn

25

Thẻ Quay Tinh Linh Cao

50

Chìa Khóa T.Bị Tầm Bảo

50

29/06

Kim Cương

1000

Nhãn Vực

50

Anh Linh Cầu

50

Chìa Khóa Ma Long

50

30/06

Kim Cương

1000

Rương Vé Tự Chọn

25

Thẻ Quay Tinh Linh Cao

50

Chìa Khóa T.Bị Tầm Bảo

50

01/07

Kim Cương

1000

Nhãn Vực

50

Anh Linh Cầu

50

Chìa Khóa Ma Long

50

02/07

Kim Cương

1000

Rương Vé Tự Chọn

25

Thẻ Quay Tinh Linh Cao

50

Chìa Khóa T.Bị Tầm Bảo

50

Bonus

7 Ngày

Kim Cương

1000

Rương Vé Tự Chọn

25

Rương Tinh Linh SSR TC

5

Thẻ Quay Tinh Linh Cao

50

-----------------

Tích Tiêu Ruby

 

 Chiến Thần dùng RUBY  mua các gói nạp thông qua Webshop hoặc trong ingame sẽ nhận được phần quà tương ứng

 Không tính nạp Google Play và Apple Store

 Bấm nhận sẽ gửi trực tiếp quà vào thư ingame

 Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất

 
 

Tích Tiêu

Tên vật phẩm

SL

25,000

Kim Cương

120

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

50

Đá Tăng Bậc T.Bị Tinh Linh

20

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

50

250,000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

100

Kim Cương

1200

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

100

Rương Vé Tự Chọn

100

900,000

Thú Cưỡi: Huyền Vũ Thánh Linh

1

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

200

Kim Cương

6666

Chìa Khóa Trang Bị Tầm Bảo

200

1,700,000

Kim Cương

7000

Hồn Kiếm Thánh

2

Anh Linh Cầu

500

Nhãn Vực

500

3,000,000

HQ: Thỏ Ngọc Hàn Cung

1

Kim Cương

8000

Chiến Hồn Bất Tử

10

Nhãn Vực

500

5,000,000

Pet: Thương Đại Sư

1

Kim Cương

10000

Thú Cưỡi: Du Hành Trên Không

1

Anh Linh Cầu

500

10,000,000

Dấu Chân: Thiên Thanh Lưu Ly

2

Kim Cương

15000

Mảnh Tinh Linh: Thỏ Samurai

500

PC: Khoa Học Viễn Tưởng

1

20,000,000

Mảnh Tinh Linh: Thỏ Samurai

500

Kim Cương

30000

Thánh Vật: Đôi Mắt Hư Không

1

Bảo Khí: Hàn Thành Phong Nguyệt

1

-----------------

Đua TOP Tiêu Ruby

 Chiến Thần Đua TOP Tiêu Ruby All Server đạt TOP 10 nhận thưởng

 Quà đua TOP sẽ được tổng kết và phát sau khi sự kiện kết thúc trong 48-72h


Đạt TOP

Tên vật phẩm

SL

1

DH: Quán Quân Out Trình

1

Thú Cưỡi: Du Hành Trên Không

1

Cánh: Nguyệt Hoa Long Ảnh

1

Mảnh Thần Poseidon

200

Kim Cương

10000

2

DH: Á Quân Out Trình

1

Cánh: Nguyệt Hoa Long Ảnh

1

Mảnh Thần Poseidon

150

Kim Cương

8000

3

DH: Chiến Thần Out Trình

1

Cánh: Nguyệt Hoa Long Ảnh

1

Mảnh Thần Poseidon

100

Kim Cương

5000

4 - 10

Kim Cương

4000

Mảnh Thần: Poseidon

50

Chìa Khóa T.Bị Tầm Bảo

200

Thẻ Quay Tinh Linh Cao

200

Quà Tham Gia

Kim Cương

1000

Chìa Khóa Ma Long

100

Chìa Khóa T.Bị Tầm Bảo

100

Thẻ Quay Tinh Linh Cao

100

 

Ngoài ra khi Chiến Thần tích tiêu Ruby đạt Mốc Đặc Biệt: 15 triệu 35 triệu sẽ nhận được Quà Tiêu Đặc Biệt

 Bấm nhận sẽ gửi trực tiếp quà vào thư ingame


Tích Tiêu 

Tên vật phẩm

SL

15,000,000

Mảnh Thần Hela

200

Mảnh Tinh Linh MR: Đại Vũ Thần

300

Hào Quang: Phật Tâm Pháp Tướng

2

Khung Avatar: Cưỡi Rồng

1

35,000,000

Mảnh Thần Zeus

300

Mảnh Tinh Linh MR: Dị Ma Đồng

500

Dâu Chân: Tinh Cầu Bao Quanh

2

Khung Avatar: Quyền Lực Sư Tử

1