[27.05 - 29.05] TÍCH TIÊU RUBY

 

Thời gian

- Thời gian tính nạp: 00:00, 27.05

- Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59, 29.05

- Thời gian đóng trang event: 00:00, 30.05

 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng

- Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY mua gói trong game hoặc thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store

- Sau khi người chơi tiêu RUBY vào web event Tại Đây để nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

 

Tiêu Ruby

Vật Phẩm

SL

18,000

Vé Tăng Cấp Nhân Vật

2

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

10

Kim Cương

30

Đá Bất Tử

10

250,000

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

20

Kim Cương

120

Đá Thần Thoại Cao Cấp

10

Gói Bộ T.Bị Thánh Ngân

10

1,700,000

Thú Cưỡi: Quang Khổng Tước

1

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

30

Kim Cương

900

Gói Bộ T.Bị Thánh Ngân

20

2,000,000

Chiến Hồn Bất Tử

2

Gói Tinh Linh SSR Tự Chọn

5

Bùa Kỹ Năng Pet

10

Gói Bộ T.Bị Thánh Ngân

50

3,000,000

Hào Quang: Sao Băng Xích Diễm

1

Kim Cương

1200

Chiến Hồn Bất Tử

2

Đá Dung Thiết

200

5,000,000

Bí Kim Truyền Thuyết

7000

Kim Cương

1500

Mảnh: Vua Hưu Tượng

20

Mảnh Thần Khí Hơi Thở Nguyệt Quang

300

10,000,000

Dấu Chân: Phòng Vệ Kỹ Thuật

1

Đá Thần Thoại Cao Cấp

10

Đá Bất Tử

20

Phong Cảnh: Khoa Học Viễn Tưởng

1

Mảnh Thần Loki

100

20,000,000

Mảnh Tinh Linh MR: Dị Ma Đồng

300

Kim Cương

3000

Đá Tấn Công Cấp 6

20

Đá Phòng Ngự Cấp 6

20

100,000,000

Dấu Chân: Tinh Cầu Bao Quanh

1

Thánh Vật: Thiên Hà Bàn Của Thần

1

Thú Cưỡi: Thủy Quái Leviathan

1

Chiến Hồn Bất Tử

10

Bí Kim Truyền Thuyết

10000

Mảnh Động Tác: Thuật Sĩ Mao Sơn

50

Chiến Thần hãy cùng Lily Tiêu Ruby ngay nhận quà Vi Vu Chiến Địa nào ~