ĐẶC QUYỀN VIP

CHÍNH THỨC RA MẮT TRANG ĐẶC QUYỀN VIP

Thể Lệ

- Người chơi có thể nhận quà mốc VIP: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, SVIP dựa theo TỔNG NẠP (chỉ tính nạp Ruby, không tính nạp qua CHPlay/AppStore) từ lúc mở game đến hiện tại.

- Quà Mốc VIP chỉ nhận 1 lần duy nhất cho mỗi nhân vật.

- Ngoài ra, mỗi tháng người chơi có thể nạp duy trì để nhận quà VIP Tháng.

- Thời gian nhận quà VIP Tháng: 00:00 ngày 1 của tháng mới trở đi

 Quyền Lợi VIP:

Cấp VIP: