[HOT] Chợ Phiên Black Market

Thời gian:

- Thời gian ghi nhận log: 00:00 sáng 30/3/2024 đến 23:59 01/04/2024

- Thời gian mở nhận quà đến: 23:59 ngày 02/04

Phạm vi: All Server

Thể Lệ:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được điểm tương ứng (1 Ruby = 1 Điểm)

- Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY mua gói trong game hoặc thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store

- Sau khi người chơi tiêu RUBY đạt mốc tương ứng, sẽ nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

- Người chơi dùng điểm để đổi các vật phẩm như sau:

- Sau khi đổi hết các vật phẩm trên sẽ mở các vật phẩm tiếp theo như sau:

- Sau khi đổi, người chơi vào "Lịch Sử" để nhận quà.

Nhấn "Lịch Sử" và nhấn "Nhận" để nhận các vật phẩm đã mua