THÔNG BÁO GỘP SERVER (26.06)

  Lily thông báo tiến hành BẢO TRÌ ALL SERVER để GỘP MÁY CHỦ !!

 Thời gian bảo trì: dự kiến từ 14:00 đến 18:00, 26/06/2024 (bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến)

Danh sách gộp máy chủ:

  • Chiến Địa 17 + Chiến Địa 41
  • Chiến Địa 18 + Chiến Địa 42
  • Chiến Địa 19 + Chiến Địa 44
  • Chiến Địa 20 + Chiến Địa 43

Quy Tắc Gộp Server:

1. Cổng đăng nhập:

- Các cổng đăng nhập vào máy chủ sẽ giữ nguyên.

- Giao diện chọn nhân vật không thay đổi

2. Xử lí trùng tên nhân vật và bang hội:

- Trường hợp trùng tên nhân vật, hệ thống sẽ thay đổi tên nhân vật bị trùng thành: Tên Nhân Vật + Máy Chủ. Người chơi có thể tự thay đổi tên nhân vật. (Hệ thống sẽ gửi Thẻ Đổi Tên miễn phí cho nhân vật bị trùng tên thông qua thư)

- Trường hợp trùng tên bang hội, hệ thống sẽ thay đổi tên bang hội bị trùng thành: Tên Bang Hội + Máy Chủ. Chủ bang hội có thể tự thay đổi tên bang. (Hệ thống sẽ gửi Thẻ Đổi Tên Bang cho Chủ Bang thông qua thư)

3. Bảng xếp hạng: Thứ tự xếp hạng của người chơi sẽ được sắp xếp lại.

4. Đấu trường: Dữ liệu của người chơi sẽ được giữ nguyên, mùa giải sẽ dựa theo máy chủ chính. Xếp hạng của người chơi sẽ được sắp xếp lại.

5. 3V3: Sau khi gộp các đội sẽ giải tán, người chơi cần tạo lại đội mới. Xếp hạng của người chơi sẽ được sắp xếp lại.

6. Lãnh Địa Chiến: Sau khi gộp lãnh địa chiến sẽ được liên kết với nhau đồng thời phe sẽ được sắp xếp lại.

7. Sự kiện trong game: Sau khi gộp, thời gian mở sự kiện được sắp xếp lại dựa theo máy chủ chính đồng thời xếp hạng của người chơi sẽ được sắp xếp lại.

8. Đấu Giá: Các vật phẩm đang đấu giá, sau khi gộp sẽ trả về thư ingame

9. Thư ingame: Các vật phẩm trong thư, sau khi gộp sẽ giữ nguyên.