[ƯU ĐÃI LỄ] Tích Tiêu Ruby


Sự kiện TÍCH TIÊU RUBY NHẬN SKIN XỊN BẢO KHÍ - MA TƯỢNG MỚI siêu xịn !!

Chiến Thần hãy cùng tham gia và nhận ngay quà hót hòn họt nhé !!

 

Thời gian

- Thời gian tính nạp: 00:00, 27.04

- Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59, 30.04

- Thời gian đóng trang event: 00:00, 01.05

 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng RUBY mua các gói nạp trong game hoặc thông qua WEBSHOP sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng

- Chỉ tính các giao dịch dùng RUBY mua gói trong game hoặc thông qua WEBSHOP, không tính nạp Google Play và Apple Store

- Sau khi người chơi tiêu RUBY vào web event Tại Đây để nhận trực tiếp vật phẩm vào thư ingame

 

Tiêu Ruby

Vật Phẩm

SL

18,000

Vé Tăng Cấp Nhân Vật

2

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh

10

Tinh Hoa Cánh - Sơ

10

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

10

250,000

Cánh Thuần Hóa - Sơ

10

Vé Tăng Cấp Nhân Vật

1

Đá Phòng Ngự Cấp 2

1

Gói Bộ T.Bị Thánh Ngân

2

1,700,000

U Lam Mị Ảnh - Trang Phục

1

U Lam Mị Ảnh - Tóc

1

Mảnh Tinh Linh SSR

100

Tinh Hoa Cánh - Trung

10

Gói Bộ T.Bị Thánh Ngân

15

Dấu Chân: Cẩm Y Chi Hạ

1

Thẻ Triệu Hồi Tinh Linh Cao

30

Thú Cưỡi: Hàn Băng Thú

1

2,000,000

Chiến Hồn Bất Tử

1

Gói Tinh Linh SSR Tự Chọn

2

Tinh Hoa Cánh - Cao

10

Gói Bộ T.Bị Thánh Ngân

20

3,000,000

Dinh Ba Poseidon

1

Đá Khí Tượng Diễn Hóa

10

Chiến Hồn Bất Tử

1

Đá Dung Thiết

200

5,000,000

Đá Thần Thoại

10

Pet: Cáo Song Sinh

1

U Lam Mị Ảnh - Trang Phục

1

U Lam Mị Ảnh - Tóc

1

10,000,000

Thú Cưỡi: Vua Chuột

1

Roi Thuần Hóa Thú Cưỡi - Cao

10

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Cao

10

Ma Tượng Chi Tạc

10

Đá Thần Thoại

10

Đá Bất Tử

10

Đá Tấn Công Cấp 6

10

Đá Phòng Ngự Cấp 6

10

20,000,000

Bảo Khí: Phong Hỏa Luân

1

Bí Kim Truyền Thuyết

1000

Đá Tấn Công Cấp 6

10

Đá Phòng Ngự Cấp 6

10

40,000,000

Cánh: Thương Lan Vũ

1

Bí Kim Truyền Thuyết

1200

Đá Tấn Công Cấp 7

5

Đá Phòng Ngự Cấp 7

5

Mảnh Khổng Tước Tượng

10

Chiến Thần hãy cùng Lily Tiêu Ruby ngay nhận quà Vi Vu Chiến Địa nào ~