Ưu Đãi Server 40

09:00 ngày 01/05 chính thức ra mắt Server 40 cùng hàng ngàn ưu đãi siêu hot

 

ĐUA TOP LỰC CHIẾN

Thời gian: 09:00 sáng 01/05/2024 đến 23:59 07/05/2024

Phạm vi: Duy nhất S40

Phần thưởng: Chiến Thần tham gia Đua TOP Lực Chiến tại server mới 40 sẽ nhận được thưởng như sau:

 

Quà

Tên Item

SL

TOP 1

Thú Cưỡi Hỏa Kim Điểu

1

Cánh Băng Tuyết Sắc

1

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

80

Kim Cương Khóa

60000

TOP 2

Cánh Băng Tuyết Sắc

1

Vé Triệu Hồi Thường

20

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

50

Kim Cương Khóa

40000

TOP 3

Cánh Băng Tuyết Sắc

1

Vé Triệu Hồi Thường

15

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

40

Kim Cương Khóa

30000

TOP 4 - 5

Vé Triệu Hồi Thường

10

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

30

Kim Cương Khóa

20000

TOP 6 - 10

Vé Triệu Hồi Thường

7

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

15

Kim Cương Khóa

10000

ĐĂNG NHẬP NHẬN AVATAR CHẤT

Thời gian login: 09:00 sáng 01/05/2024 đến 23:59 07/05/2024

Phạm vi: Duy nhất S40

Thể lệ: Tạo nhân vật vào ngày 01.05, 02.05, 03.05 và tham chiến S39 mỗi ngày sẽ nhận ngay phần quà trong thư ingame:

 

Quà

Tên Item

SL

Ngày 1

Danh Hiệu: CHIẾN THẦN

1

Thuốc Thể Lực BOSS

3

Kim Cương Khóa

2000

Ngày 2

Khung Avatar Song Ngư

1

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

50

Kim Cương Khóa

40000

Ngày 3

Khung Chat Song Ngư

1

Tinh Hoa Thú Cưỡi - Sơ

40

Kim Cương Khóa

30000

Lưu ý điều kiện và thời gian nhận quà (hết thời gian thư sẽ tự động mất, người chơi vui lòng nhận trong thời gian yêu cầu):

 Quà ngày 1: 00:00 02/05 nhận đến 23:59 07/05 (Người chơi tạo account trước ngày 02/05 sẽ nhận được)

 Quà ngày 2: 00:00 03/05 nhận đến 23:59 07/05 (Người chơi tạo account trước ngày 03/05 sẽ nhận được)

 Quà ngày 3: 00:00 04/05 nhận đến 23:59 07/05 (Người chơi tạo account trước ngày 04/05 sẽ nhận được))