[Ưu Đãi Webshop] Thẻ Chuyển Class

 

Thỏa theo mong muốn trải nghiệm các Class khác của Chiến Thần, Lily Bonus ngay chiếc thẻ quyền lực THẺ CHUYỂN CLASS

Thời gian: Từ 00:00, 26/03 đến hết 01/04

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi mua các GÓI 900 KIM CƯƠNG thông qua Webshop (không áp dụng mua trực tiếp trong game) sẽ nhận được ngay THẺ CHUYỂN CLASS.

 

B1: Dùng RUBY mua Gói 900 KIM CƯƠNG thông qua Webshop.

 

B2: Vào tab “Nhận QuàThẻ Chuyển Class” và nhận quà vào thư ingame.

 

 

Quy tắc:

- Mỗi nhân vật được mua 1 lần trên mỗi gói.

- Chỉ tính khi mua gói 900 Kim Cương thông qua WEBSHOP

- Không tính giao dịch thanh toán thông qua Google Play/Appstore hoặc dùng Ruby mua trong game

- Quà sẽ được phát qua hệ thống webshop sau khi sự kiện kết thúc từ 48-72H, người chơi sẽ được nhận tại webshop.

- Quyết định cuối cùng là của BQT.