[Hệ Thống] Bang Hội

Điều kiện mở:

- Người chơi đạt lv100

- Để tạo Bang Hội, người chơi cần 200  và đặt tên từ 2-15 ký tự

Tạo Bang

Quy Tắc:

- Quyên góp Bang Hội, tham gia Tiệc Bang Hội, xây dựng Bang Hội có thể tăng điểm Cống Hiến Bang Hội.

Cống Hiến Bang Hội

- Cống Hiến Bang Hội có thể dùng mua sắm đạo cụ ở Shop Bang Hội.

Shop Bang Hội

- Sau khi rời Bang lần đầu sẽ bị phạt (lần đầu không bị phạt). Trong thời gian phạt không thể gia nhập Bang Hội. Thời gian sẽ tăng dần theo số lần rời Bang.

- Khi Hội Trưởng offline quá dài sẽ kích hoạt tự động nhường chức. Người chơi có chức vị cao nhất sau Hội Trưởng còn hoạt động sẽ được nhường chức.

 

Nhiệm Vụ Bang Hội:

- Mục tiêu nhiệm vụ có giới hạn số lần hoàn thành mỗi ngày.

- 04:00 mỗi ngày làm mới số lần làm nhiệm vụ của cá nhân

- 04:00 thứ 2 mỗi tuần, làm mới số lần làm nhiệm vụ tuần. Sau khi làm mới, độ khó nhiệm vụ sẽ căn cứ theo tổng điểm tích lũy tuần trước của Bang Hội để điều chỉnh.

Nhiệm vụ Ủy Thác Bang Hội

Kỹ Năng Bang Hội:

- Thông qua Shop Bang Hội, người chơi có thể đổi: Sách Kỹ Năng Thuộc TínhSách Kỹ Năng Kháng.

Đổi Sách Kỹ Năng ở Shop Bang

- Thông qua Đấu Giá, người chơi có thể đổi: Sách Kỹ Năng Thi Đấu.

- Dùng Sách Kỹ Năng để học các kỹ năng Bang Hội.

Học Kỹ Năng Bang

 

Hoạt Động Bang Hội:

- 19:15 mỗi ngày, tham gia Tiệc Bang Hội với các hoạt động: Đốt Lửa Trại, Hỏi Đáp để nhận thêm EXP Cống Hiến Bang Hội.

Lối vào Tiệc Bang Hội

Đốt Pháo - Lửa Trại

Thi Nấu Ăn

Hỏi Đáp

Ủy Thác Bang Hội:

Lối vào Ủy Thác Bang Hội

- Mỗi ngày, hoàn thành Ủy Thác Bang Hội để nhận thưởng EXP, Cống Phẩm, Cống Hiến Bang Hội và các vật phẩm khác.

- Nhiệm vụ chia thành cấp S, cấp A, cấp B, cấp C. Cấp càng cao thưởng càng nhiều.

- Người chơi tối đa chỉ có thể hoàn thành 5 lần nhiệm vụ ủy thác. 04:00 mỗi ngày reset nhiệm vụ.

Nhiệm Vụ Ủy Thác

 

BOSS Bang Hội:

Lối vào BOSS Bang Hội

- Cấp độ và phần thưởng BOSS dựa vào cấp server.

- BOSS Bang chỉ có thể do Hội Trưởng/Phó Hội Trưởng mở ra vào 19:30 - 19:45 mỗi ngày.

- BOSS Bang chỉ có thể mở tối đa 1 lần/ngày, tiêu hao Độ No của BOSS

- Độ No của BOSS thông qua nộp Cống Phẩm (nhận thông qua Ủy Thác Bang).

- Khiêu chiến BOSS thành công sẽ dựa vào phẩm chất BOSS và thứ hạng cá nhân để phát thưởng cá nhân.

- Mỗi trận BOSS sẽ căn cứ thành tích người chơi để phát thêm Vinh Dự Chiến Trường.

- Khiêu chiến BOSS thành công mở Đấu Giá. Càng nhiều người tham dự, thưởng càng phong phú.