[Hệ Thống] Tinh Linh

Hệ thống tinh linh là 1 trong những tính năng giúp tăng rất nhiều lực chiến cho nhân vật. Tinh Linh vừa phụ trợ chiến đấu cho người chơi, vừa như một người bạn sẽ đi theo người chơi xuyên suốt trong quá trình khám phá game Chiến Địa Mobile.

Đội Hình Ra Trận

Tại đây người chơi có thể sắp xếp đội hình Chủ Chiến, cũng như đội hình trợ chiến. Tổng cộng có 3 vị trí Chủ Chiến + 6 vị trí Trợ Chiến. Các vị trí chiến đấu có thể mở khóa sau khi đạt điều kiện

 

 

 Tinh Linh gồm 3 loại tư chất: Công Kích - Phòng Ngự - Hỗ Trợ. Người chơi sắp xếp đội hình chiến đấu có thể dựa theo đề xuất hoặc tự xây dựng cho mình 1 đội hình trong mơ

Tăng Cấp - Tư Chất Tinh Linh

 

 Dùng EXP Tinh Linh để tăng Level Tinh Linh, tăng Level người chơi để nâng cao giới hạn Lv Tinh Linh

 

 Dùng Nước Tẩy Luyện Tinh Linh để tăng thuộc tính Tinh Linh, sau khi Tẩy Luyện có thể tiến hành Đột Phá để tăng giới hạn cấp Tinh Linh.

 

 

Tăng Sao Tinh Linh

 Tăng Sao: người chơi dùng những Tinh Linh khác để luyện tăng sao 

 

 Phân Giải: 

Dưới 3 sao: hoàn lại nguyên liệu nâng cấp và tẩy luyện Tinh Linh, Tinh Linh biến mất + đổi thành EXP Tinh Linh

Trên 3 sao: hoàn lại nguyên liệu nâng cấp và tẩy luyện Tinh Linh, Tinh Linh k biến mất + cấp sao k thay đổi

 

 

 Tái Sinh (Tinh Linh từ 5 sao trở lên): Hoàn Tinh Linh về trạng thái ban đầu: tinh linh dùng để tăng sao, cấp sao, level, tẩy luyện, đột phá

 

 
 

Kỹ năng Tinh Linh

 

 Mỗi Tinh Linh có thể kích hoạt 8 kỹ năng và các kỹ năng kích hoạt không được trùng lặp Ngoài ra, bạn cũng có thể thăng cấp kỹ năng chính của Tinh Linh tại đây

 

 

Trang Bị Tinh Linh

Điều kiện mở: ngày 4 mở server, nhân vật đạt Lv250

 Mỗi Tinh Linh có 4 trang bị và có thể được nâng cấp

 

 

Trang Bị Phẩm Chất Cam trở lên có thể cường hóa và tăng bậc; cường hóa đến một cấp độ nhất định có thể tiến hành tăng bậc nâng cao Bậc Trang Bị


 

Trang bị thừa có thể Phân Giải thành nguyên liệu, chọn tiêu hao Kim Cương để nhận được x2 nguyên liệu cường hóa, không nhận được nguyên liệu tăng bậc

Khi Trang Bị Cao Cấp đã qua Cường Hóa tiến hành Phân Giải, nguyên liệu cường hóa đã dùng để tăng bậc có thể được hoàn trả

 

 

Trang Bị phẩm chất tím 1 sao trở lên có thể hợp thành trở thành trang bị Phẩm Chất cao hơn

 

 

Trang bị có thể nhận được bằng cách đánh bại BOSS trong hoạt động Tinh Linh Khiêu ChiếnTinh Linh Ảo Ảnh

 

 

 
Triệu Hồi Tinh Linh

Triệu Hồi Thường

1)  Xác suất nhận Tinh Linh SSR là 3%, Tinh Linh SR là 27%  (9%X3) , Tinh Linh R và các vật phẩm khác là 70%, 10 lần quay đầu tiên chắc chắn nhận được Tinh Linh SSR

2)  Đảm Bảo: Sau x30 quay, chắc chắn nhận được Tinh Linh SSR  (khi không nhận được Tinh Linh SSR sau 29 lần, lần thứ 30 sẽ nhất định nhận được Tinh Linh SSR)

 
 

Triệu Hồi Cao

1) Xác suất nhận Tinh Linh SSR là 9.4%, Tinh Linh SR là 24%, Tinh Linh R là 26%, vật phẩm tăng trưởng Tinh Linh là 15%.

2) Xác suất nhận Tinh Linh UR hoặc mảnh UR là 25.6%.

3) Đảm Bảo: Sau x100 quay, bạn chắc chắn nhận được Tinh Linh UR  (Mảnh UR X100).

4) Lần Triệu Hồi Ước Nguyện đầu tiên sẽ mở khóa khi nhân vật đạt Lv250 vào ngày 8 mở server.

5) Sau 28 ngày mở server, Triệu Hồi Cao sẽ tăng thêm một lựa chọn Tinh Linh UR.