[Hoạt Động] BOSS

BOSS THẾ GIỚI

 

Cấp mở: Lv55

BOSS Thế Giới có thể lập tổ đội để khiêu chiến

Cấp độ BOSS càng cao thì đồ rơi càng nhiều, khi người chơi hơn BOSS 100Lv thì sẽ không có thưởng rơi.

Cá nhân đánh BOSS, người chơi XH trong top 5 sát thương BOSS và tỷ lệ sát thương đạt 3% sẽ nhận được thưởng rơi.

Tổ đội đánh BOSS, người chơi hoặc tất cả thành viên trong đội sát thương BOSS từ 3% sẽ nhận được phần thưởng rơi.

Mỗi BOSS Thế Giới sẽ tiêu hao thể lực khác nhau, 6 phút khôi phục 1 thể lực. Sau khi đầy sẽ không khôi phục nữa, người chơi có thể tăng cấp VIP để tăng giới hạn thể lực.

Bảo Rương của BOSS Thế Giới được làm mới vào lúc 04:00 sáng hàng ngày. Tăng cấp VIP để nhận thêm Bảo Rương.

 

Lưu ý: BOSS thế giới là một khu vực free PK và bạn có thể bị những người chơi khác trong khu vực này tấn công.

 

BOSS ĐỘC QUYỀN

 

 Cấp mở: Lv150

BOSS Độc Quyền chỉ có thể khiên chiến đơn.

Mỗi ngày nạp bất kỳ kim cương nhận 1 lần khiêu chiến miễn phí.

Đánh bại BOSS trong thời gian quy định, nếu thất bại hoặc hết thời gian, bạn có thể thử thách lại, số lượt khiêu chiến và phiếu khiêu chiến sẽ không bị trừ.

Sau khi đạt VIP 4 sẽ có 3 lượt khiêu chiến mỗi ngày, VIP 8 sẽ có 4 lượt và  VIP 12 sẽ có 5 lượt.

Mỗi khiêu chiến không miễn phí cần tiêu hao Huy Hiệu BOSS Độc Quyền.

Nạp nhận lượt khiên chiến miễn phí sẽ được làm mới vào lúc 00:00 sáng hàng ngày và lượt khiêu chiến không miễn phí sẽ được làm mới vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày.

 

BOSS DI TÍCH

 

 Cấp mở: Lv230.

BOSS Di Tích có 2 cơ hội nhận thưởng mỗi ngày và thời gian sẽ được reset lúc 04:00 sáng.

Top 10 người chơi gây sát thương lên BOSS sẽ nhận được thưởng sát thương, TOP1 sẽ nhận được X2 phần thưởng.

Chưa nhận được thưởng thì sẽ không trừ số lần nhận, người chơi sẽ bị buộc rời map sau khi BOSS bị hạ.

 

SÀO HUYỆT BOSS

 

 

 ĐK mở: Đạt Lv275

Sào Huyệt BOSS có thể lập tổ đội để khiêu chiến

Không giới hạn số lượt khiêu chiến, nhưng mỗi ngày chỉ có thể vào 3 tầng BOSS.

Ở tầng trải nghiệm, có thể nhận được thưởng rơi bằng cách gây sát thương trên 5% HP của BOSS.

Ở các tầng thường, tổ đội hoặc cá nhân gây sát thương cao nhất lên BOSS sẽ nhận được thưởng rơi.

 

Lưu Ý: Tầng thường là khu vực PK Free và bạn có thể bị người chơi khác tấn công trong khu vực này.

 

BOSS CẤM ĐỊA

 

 ĐK mở: Đạt Lv295

Dùng Vé Vào Cấm Địa để tiến vào, vào càng nhiều lần thì càng cần nhiều vé.

Khi không đủ vé có thể tiêu KC Khóa hoặc KC để vào

Sau khi vào, điểm nộ khí ban đầu là 0, 1 phút online tăng 1 điểm nộ khí. Người chơi lên thiên đàng tăng 2 điểm nộ khí.

Đánh bại BOSS sẽ tăng 1 lượng lớn điểm nộ khí. Điểm nộ khí khi đạt 100 sẽ bắt đầu đếm ngược rời khỏi Cấm Địa

Khi khiêu chiến BOSS ở mỗi tầng có xác suất triệu hồi ra BOSS Ẩn.

 

Lưu Ý: Cấm Địa là khu vực PK Free, bạn có thể bị người chơi khác công kích khi tiến vào. Hãy cẩn thận !!