[Hoạt Động] Lãnh Địa Chiến

Thời gian:

- Hình thức chiến liên 2 server và 4 server sẽ mở thêm 1 lượt từ 00:30 - 02:00 dựa trên thời gian bắt đầu mở hoạt động. (Đóng sau 50 ngày mở server);

- Sau khi mở, mỗi ngày sẽ tiến hành tranh đoạt lãnh địa theo nhiều vòng. Mỗi lần đều sẽ đổi mới quái vật;

- Trong lúc mở hoạt động có thể ra vào lãnh địa bất cứ lúc nào.

 

Cách phân chia trận doanh (phe):

- Hình thức chia thành trong server  liên server.

- Trong server: lấy Bang Hội làm đơn vị, chia thành 3 phe.

- Liên server: lấy Server làm đơn vị

- Mỗi 4:00 thứ 2 sẽ chia lại trận doanh. (Lúc thay hình thức cũng sẽ chia lại)

 

Quy tắc tranh đoạt:

- Lãnh địa chia thành cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cấp càng cao thưởng càng phong phú.

- Các lãnh địa kết nối với nhau thông qua tuyến đường

- Chỉ có thể từ lãnh địa cấp thấp khởi xướng tấn công lãnh địa cùng cấp hoặc cao cấp hơn.

- Mỗi ải lãnh địa có số lượng quái cố định. Đánh bại quái sẽ nhận được điểm tích lũy để chiếm lĩnh lãnh địa đó.

- Trận doanh sở hữu 80đ trước sẽ lập tức chiếm được lãnh địa.

- Nếu khi hoạt động kết thúc, không có trận doanh nào đạt 80đ thì sẽ dựa theo số điểm cao thấp để quyết định.

- Nếu số điểm đều bằng nhau sẽ dựa trên phe nào giết được BOSS. Nếu đều không giết được BOSS sẽ dựa trên số lượng quái Tinh Anh. Nếu số lượng quái Tinh Anh như nhau sẽ dựa trên thời gian đạt được điểm tích lũy để quyết định.

- Người chơi ở phe chiếm được lãnh địa có thể nhận một phần thưởng chiếm lãnh địa.

- Các trận chiến trong cùng ngày sẽ kế thừa trạng thái của trận trước đó. (Điểm tích lũy chiếm lĩnh sẽ = 0).

 

Quy tắc quái:

- Trong lãnh địa, quái chia thành: Thủ Vệ, Tinh Anh, BOSS.

- Quái cấp bậc càng cao càng khó đánh bại, nhưng thưởng càng phong phú.

- Sau khi quái bị đánh bại, điểm sẽ thuộc về trận danh gây tổng sát thương cao hơn.

- Trận doanh chiếm được quái vật sẽ dựa theo sát thương gây ra để quyết định có nhận thêm thưởng sở hữu hay không.

- Người trong trong trận doanh chiếm được quái sẽ dựa theo sát thương gây ra để nhận điểm tích lũy cá nhân theo tỉ lệ nhất định. Đồng thời tất cả người chơi trong trận doanh có thể nhận được điểm tích lũy cá nhân.

 

Điểm Chiến Tích:

- Người chơi phải có đủ Điểm Chiến Tích mới có thể gây sát thương lên quái.

- Khi quái bị đánh bại, người chơi của trận doanh chiếm được sẽ bị trừ Điểm Chiến Tích.

- Không đủ Điểm Chiến Tích không thể gây sát thương lên quái. Để khôi phục có thể dùng La Bàn Chiến.

- Điểm Chiến Tích do La Bàn Chiến khôi phục sẽ bị reset vào ngày hôm sau.

- Mỗi ngày lúc 4:00 sẽ reset Điểm Chiến Tích.

 

Lưu Ý:

- Nếu lãnh địa mà người chơi đang ở không kết nối được với tuyến đường của trận doanh thì người chơi sẽ bị đưa ra khỏi lãnh địa.

- Các trận chiến cùng ngày, khi kết thúc tranh đoạt, người chơi vẫn có thể tiến vào lãnh địa và đánh các quái còn lại nhưng sẽ không ảnh hưởng điểm tích lũy chiếm lĩnh. Người chơi vẫn có thể nhận được thưởng giết quái.

- Quái trong lãnh địa sẽ nhận được bảo vệ từ lãnh địa. Mỗi giây sẽ chỉ nhận 1 lượng sát thương giới hạn. Sát thương dư ra không trừ vào HP của quái. Nhưng không ảnh hưởng so tài sát thương của người chơi.

 

Thưởng Điểm Cá Nhân:

- Người chơi tham gia giết quái khi chiếm lãnh địa để nhận điểm cá nhân.

- Tích lũy điểm cá nhân đạt mốc nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:

- Trong đó: 

Thưởng Xếp Hạng:

Xếp Hạng Điểm Tích Lũy:

Thưởng Xếp Hạng:

Xếp Hạng Hạ Gục: