[Hoạt Động] Phó Bản Hằng Ngày

PHÓ BẢN ĐƠN

 

THI HỒN GIỚI

 

 

ĐK mở: Đạt Lv124

- Đánh bại lũ quái lang thang trong các tầng Thi Hồn Giới, thời gian vượt tầng càng ngắn, xếp hạng càng cao, nhận thưởng càng phong phú

- Mỗi ngày có 2 lượt miễn phí khiêu chiến, tăng cấp VIP để mua thêm lượt

- Vượt tầng đạt 3 sao và đạt Lv 250 (hoặc VIP4) có thể tiến hành càn quét nhanh

 

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

 

 

 ĐK mở: Đạt Lv180

Bảo vệ công chúa khỏi quái vật tấn công. Nếu công chúa lên thiên đàng, khiêu chiến kết thúc.

Quái sẽ tấn công theo từng đợt, sau khi kết thúc bạn sẽ nhận được phần Thưởng tương ứng với đợt quái đã đánh bại;

Mỗi ngày có 2 lượt miễn phí khiêu chiến, Tăng cấp VIP để mua thêm lượt khiêu chiến

 

THÁP ĐÁ KHẮC

 

 ĐK mở: Nv đạt Lv200

Tháp được mở không giới hạn thời gian và lượt khiêu chiến;

Sau khi vượt qua một số tầng nhất định, có thể mở khóa vị trí ô hệ thống Đá Khắc xác định;

Mỗi tầng phải đạt yêu cầu Level tương ứng thì mới có thể vào khiêu chiến;

Đã qua tầng không thể khiêu chiến lại, vượt qua 5 tầng có thể nhận được 1 lượt quay may mắn;

Vòng quay đá khắc sẽ dựa vào số vượt tầng mà thay đổi phần thưởng.

 

VỰC CHIẾN HỒN

 

 

 ĐK mở: Vào ngày thứ 5 mở server và Nv đạt Lv200

Tiêu diệt càng nhiều quái càng tốt trong thời gian giới hạn.

Mỗi khi bạn tiêu diệt một số lượng quái vật nhất định, bạn có thể tăng Chúc Phúc Chiến Hồn. Tăng cấp Chúc Phúc Chiến Hồn, tốc độ sinh sản của quái vật có thể được tăng lên.

Mỗi ngày có 2 lượt miễn phí khiêu chiến, Tăng cấp VIP để mua thêm lượt khiêu chiến

 

THÍ LUYỆN THẦN

 

 

 ĐK mở: Nv đạt Lv250

-  Hạ gục BOSS tương ứng trong thời gian giới hạn để hoàn thành Thí Luyện Thần

Chương đã hoàn thành không thể khiêu chiến lại.

Không giới hạn số lượt khiên chiến mỗi ngày. Nên đạt đến lực chiến đề xuất trước khi thử lại

 

 

BÍ CẢNH MA LONG

 

 

 ĐK mở: vào ngày thứ 14 mở server và Nv đạt Lv200

Trong thời gian mở hoạt động Kho Báu Long Tộc, người chơi có thể thông qua Bí Cảnh Ma Long rơi Chìa Khóa Ma Long (dùng để tầm bảo)

Có thể dùng Vé Ma Long để tăng số lần vượt ải, mỗi ngày sẽ reset số lần qua ải

-  Ải đầu tiên là Cổng Long Mộ, hoàn thành những điều kiện sau đây có thể mở Ải Động Long Mộ và Đại Long Điện

Động Long Mộ:

- ĐK mở: Quay tầm bảo Kho Báu Long Tộc 250 lần

- Tỷ lệ rơi đồ x2

Đại Long Điện:

- ĐK mở: Quay tầm bảo Kho Báu Long Tộc 800 lần

- Tỷ lệ rơi đồ x3

 

PHÓ BẢN TỔ ĐỘI

 

EXP MA VỰC

 

 

 

 ĐK mở: Nv đạt Lv160

- Mỗi ngày reset số lượt khiêu chiến;

- Số lượt khiêu chiến mặc định ban đầu là 2;

- Lập tổ đội và vào phó bản có thể tăng Buff;

- Số lượt khiêu chiến đã hết, khi tiến vào hỗ trợ, sẽ nhận được thưởng hỗ trợ;

- Tiến vào cần số lượt + Vé Vào Ma Vực;

- Kích hoạt VIP, cổ vũ, thủ hộ, thuốc EXP chờ có thể tăng Buff phó bản.

 

BẠO PHONG TREO THƯỞNG

 ĐK mở: Nv đạt Lv151

- Mỗi ngày reset số lượt khiêu chiến;

- Lập tổ đội và hoàn thành 6 vòng nhiệm vụ sẽ nhận được quà tương ứng;

- Số lượt khiêu chiến đã hết, khi tiến vào hỗ trợ, sẽ nhận được thưởng hỗ trợ;

- Sau khi khiên chiến xong sẽ được 1 lượt quay Vòng Quay Thưởng, nhận vàng tùy chọn.

 

DI TÍCH SIREN

 

 

 ĐK mở: Nv đạt Lv152

- Mỗi ngày reset số lượt khiêu chiến;

- Số lượt khiêu chiến mặc định ban đầu là 2;

- Lập tổ đội và vào phó bản có thể tăng Buff;

- Số lượt khiêu chiến đã hết, khi tiến vào hỗ trợ, sẽ nhận được thưởng hỗ trợ

THÍ LUYỆN TÂM ĐỘNG

 

 

 ĐK mở: Nv đạt Lv200

- Bạn có thể mời bạn đời hoặc bạn bè khác giới tham gia

- Phó Bản hạn giờ, số tầng hoàn thành càng cao trong thời gian quy định thì phần thưởng càng nhiều.

- Mỗi ngày được 1 lần Miễn Phí, và reset mỗi ngày, có thể mua lượt khiêu chiến bằng Kim Cương Khóa

 

THÍ LUYỆN VỰC THẲM

 

 

 ĐK mở: Nv đạt Lv180 và ngày 4 mở server

- Người chơi không thể hồi sinh ngay sau khi lên thiên đàng và phải đợi đồng đội hoàn thành khiêu chiến;

- Hoàn thành các nhiệm vụ trước khi hết thời gian đếm ngược để vào ải tiếp theo;

- Sau khi tất cả người chơi lên thiên đàng hoặc hết thời gian đếm ngược, vượt ải thất bại;

- Phần thưởng mỗi ải có thể nhận được tối đa một lần mỗi ngày;

- Bạn có thể hỗ trợ người chơi khác mỗi ngày và sẽ nhận được thưởng hỗ trợ sau khi thành công;

- Thưởng hỗ trợ có thể nhận được tối đa 50 lần mỗi ngày.